18. srpnja 2024.

Povezivanje snaga – Žene i točka Hub – platforma podrške poduzetništvu žena u regiji kroz partnersku mrežu

Proširujući horizonte inicijative Međunarodne konferencije “Žene i točka”, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Otočac, uz svoju mrežu partnera te poticanje suradnje s inozemnim dionicima u regiji, razvija platformu za podršku poduzetništvu žena – Žene i točka Hub.

Ciljevi poslovne podrške i edukacije za žene poduzetnice u sklopu pilot projekta Žene i točka Hub uključuju osnaživanje žena poduzetnica kroz stjecanje dodatnog znanja, vještina i samopouzdanja potrebnog za razvoj vlastitog poslovanja te poticanje daljnjih poslovnih aktivnosti i inovacija, unaprjeđenje poslovnih vještina poput upravljanja financijama i marketingom, povezivanje s drugim poduzetnicima radi razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika te poticanje inovacija i razvoja novih proizvoda i usluga.

Kroz aktivnu suradnju s domaćim i stranim partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore, Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona te slovensko-hrvatskom edukacijskom platformom Valoreschool, kreiramo platformu podrške kroz koju je omogućeno pružanje besplatnih online edukacija na aktualne teme, ključnih za uspjeh svakog poduzetnika.

Pozivamo Vas da se prijavite na online predavanja u sklopu modula ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZETNIKA / powered by Veleučilište Nikola Tesla.

Predavanja su namijenjena za žene poduzetnice, kao i sve poduzetnike ili one koje to žele postati, nezaposlene osobe i sve one koje žele unaprijediti svoje poduzetničke i analitičke vještine te razvijati kritičko mišljenje u poslovnom i osobnom djelovanju. Kritičko razmišljanje i analitičke vještine, uz primjenu suvremenih tehnologija, dio su „poslova budućnosti” te osobnog razvoja pojedinca, društava i gospodarstva. Steknite i vi dio tih vještina i pridružite nam se na predavanjima koja realiziramo u suradnji s Veleučilištem Nikola Tesla u Gospiću.

TEMA I: Temeljni financijski izvještaji poduzetnika i njihova analiza, 22. ožujka 2024.

Očekivani ishodi učenja su utvrditi elemente i svrhu temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanim tokovima), provesti horizontalnu i vertikalnu analizu odabranih financijskih izvještaja kao uvid u financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzetničkog poduhvata te identificirati financijske pokazatelje sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzetnika.

TEMA II: Ocjena financijske performanse poduzeća putem odabranih financijskih pokazatelja, 29. ožujka 2024.

Očekivani ishodi učenja su primijeniti financijske omjere kako bi se analizirala likvidnost, zaduženost, ekonomičnost i profitabilnost poslovanja poduzeća, komentirati rezultate analize financijskih omjera u kontekstu ciljeva poduzetničkog poslovanja te identificirati snage i slabosti poduzeća temeljem analize financijskih performansi te predložiti potrebne poslovne odluke.

Predavač je Ivana Arbanas, univ. mag. oec., predavač na Veleučilištu „Nikola Teslaˮ u Gospiću.

Predavanja se u navedenim terminima održavaju u vremenu od 13:00 do 14:30 sati / online putem aplikacije Microsoft Teams, a da biste dobili poveznicu za pristup predavanju, prijava je obavezna. Prijaviti se možete putem poveznice https://www.hgk.hr/forms/zk-otocac-prijave-za-edukacije-zene-i-tocka-hub-1    

HGK ŽK Otočac