19. srpnja 2024.

Politika EU prema ruralnim područjima, što se odnosi na naša područja

Važno za budući  razvoj Europska unija, radi na jačanju svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Ova riječ kohezija se često spominje, a znači ravnotežu ili homogenost ili povezanost, posebno se odnosi na razne razvojne projekte EU, a to su naša, često spominjanja ruralna područja Hrvatske.

Na poseban način se nastoji smanjiti razlike u stupnju razvoja različitih regija, među kojima se posebna pozornost posvećuje 

– ruralnim područjima, 

– područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom 

– regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, 

kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

Upravo o tome govori i “kohezijska politika EU za godine 2021 do 2027, jer nije samo Hrvatska neravnomjerno razvijena nego su to i mnoge druge europske zemlje.Stoga se raznim poticajima i mjerama za razvoj potiče razvoj slabije razvijenih područja.

“Stanovništvo u ruralnim područjima diljem EU-a u prosjeku je starije nego u urbanim područjima i u sljedećem će se desetljeću polako početi smanjivati. U kombinaciji s nedostatkom povezivosti, nedovoljno razvijenom infrastrukturom, nepostojanjem raznolikih mogućnosti zapošljavanja i ograničenom dostupnošću usluga, to ruralna područja čini manje atraktivnima za život i rad. Istodobno, ruralna su područja i aktivni sudionici zelene i digitalne transformacije EU-a. Provedba EU-ovih digitalnih ambicija za 2030. može otvoriti više mogućnosti za održivi razvoj ruralnih područja i izvan poljoprivrede i šumarstva, razvijajući nove perspektive za rast proizvodnog sektora, a osobito sektora uslužnih djelatnosti, i pridonose boljoj geografskoj distribuciji usluga i industrije.”

Svatko od nas tko se bavi OPG, ili drugim vidom poslovanja u Hrvatskoj bi trebao znati koji su planovi i strategije EU u koju smo ušli s obje noge i postali punopravni članovi.


Najbolje iz Like