18. srpnja 2024.

Grad Gospić dobio bespovratna sredstva za izradu Strategije razvoja Urbanog područja Gospić

Projektni prijedlog Sufinanciranje izrade Strategije razvoja Urbanog područja Gospić za razdoblje 2021.-2027. godine uspješno je prošao jedinstvenu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 27.855,91 eura, dok cjelokupna vrijednost projekta iznosi 32.771,66 eura.

Urbano područje Gospić čine tri jedinice lokalne samouprave: Grad Gospić, Općina Perušić i Općina Udbina.

Sve je započelo u prosincu 2021. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Grada Gospića, Općine Perušić i Općine Udbina. Nakon toga, uspješno su odrađene sve pripremne faze, izrađena je Strategije razvoja urbanog područja Gospić, koja je u veljači 2024. usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića.

Način na koji su pripremani projekti osigurava integraciju područja prilikom ulaganja u razne sektore – od obnove kulturnih prostora do povezivanja sadržaja i mobilnosti stanovništva. Strategijom razvoja urbanog područja definirani su prioriteti, a to je prvenstveno teritorijalna integracija i mobilnost lokalnog stanovništva, ali i posjetitelja i turista obzirom da Lika doživljava i svoj turistički uzlet, te je nužno povećati turističko – prezentacijske kapacitete ovog dijela Hrvatske.

Tako će kroz ovaj mehanizam Grad Gospić pripremati projekte uspostave javnog prijevoza nabavom električnih vozila te projekte kojima će se dodatno valorizirati spomen na jednog od najpoznatijih svjetskih izumitelja i ojačati vidljivost područja kao rodnoga kraja Nikole Tesle.

Općine Perušić i Udbina pripremaju projekte kojima će predstaviti kulturnu baštinu svog područja te time obogatiti turističku ponudu.

U siječnju ove godine Grad Gospić se prijavio na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „ITU- izrada strategije razvoja urbanog područja“.

Svrha ovog Poziva je podrška urbanim područjima u izradi teritorijalnih strategija, odnosno financiranje izrade Strategija razvoja urbanih područja u kojima se provodi ITU mehanizam.

Pozivom se omogućuje financiranje izrade teritorijalnih strategija, odnosno Strategija razvoja urbanih područja (SRUP) u kojima se provodi ITU mehanizam. SRUP predstavlja temelj za provedbu projekata koji će se financirati putem ITU mehanizma.

Izvor: Grad Gospić