18. srpnja 2024.

Civilna zaštita i ostale žurne službe još jednom dokazale svoju učinkovitost

U Osnovnoj školi „Silvija Strahimira Kranjčevića“ Senj održana je pokazna vježba „Senj 2024“  koju je u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić, organizirao Grad Senj i Stožer civilne zaštite Grada Senja. Vježbom je obilježen 01. ožujka -Dan civile zaštite u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan civilne zaštite. U provedbu mjera civilne zaštite (evakuacija u slučaju potresa, sigurnost, hitna pomoć) bili su uključeni Stožer civilne zaštite Grada Senja, Služba civilne zaštite Gospić, Javna vatrogasna postrojba Senj, DVD Senj, Vatrogasna zajednica Grada Senja, Policijska uprava ličko-senjska Policijska postaja Senj, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanica Gospić, Gradsko društvo Crvenog križa Senj i Gospić. Prije provedbe vježbe održana je redovna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Senja i učenicima nižih razreda osnovne škole održano predavanje od strane djelatnica GD Crvenog križa Gospić i Službe civilne zaštite Gospić.


Cilj vježbe je bila provjera sustava aktiviranja, opremljenosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za pružanje pomoći ugroženima te praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u zgradi Osnovne škole „S.S. Kranjčevića“, prvenstveno osoba određenih za rukovođenje evakuacijom zaposlenika i učenika te njihovu sposobnost donošenja odluka u specifičnim okolnostima koje mogu nastati djelovanjem izvanrednog događaja. Za učenike Osnovne škole „S.S. Kranjčevića“ održana je prezentacija opreme operativnihn snaga civilne zaštite. I ovom vježbom je dokazana brzina i spremnost svih sudionika što je pokazatelj koordinacije svih operativnih snaga civilne zaštite na području Grada Senja i Ličko-senjske županije. Klimatske promjene i s njima povezane sve učestalije ekstremne vremenske pojave postaju sveprisutne, a uloga civilne zaštite postaje važnija nego ikad prije. ŽC 112 Gospić u 2023. godini zaprimljeno je 30 000 poziva od čega je gotovo 70 posto bilo namjenskih, što svjedoči o važnosti ovog sustava u pružanju pomoći građanima u hitnim situacijama i bilo je 8577 događaja.


Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama testiran je i pokazao se uspješnim, omogućavajući brzu reakciju na potencijalne prijetnje. Kroz različite kanale komunikacije, građani su na vrijeme obavješteni o opasnostima i uputama za postupanje te su poslane SRUUK poruke građanima na ugroženim područjima što je dodatno doprinijelo sigurnosti i zaštiti života i imovine.
Prihvatni centar Gospić za raseljene iz Ukrajine od 05.03. 2022. do danas zbrinu je 2000 raseljenih osoba iz Ukrajine. Za svoj rad Služba civilne zaštite Gospić dobila je Priznanje Ličko-senjske županije povodom Dana županije.

Najbolje iz Like