12. srpnja 2024.

Tehnički pregled traktora u općini Perušić

Općina Perušić je i u 2024 g. organizirala tehnički pregled traktora koji ce se održati   06. srpnja 2024. U Gornjem Kosinju u Osnovnoj školi Anž Frakopan u vremenu od 08 do 15 sati za područje Kosinja,

-13. srpnja 2024. U Perušiću u prostorijama Osnovne škole Perušić u vremenu od 08 do 15 sati za područje Perušića – 1 vikend,

-20. srpnja 2024. U Perušiću u prostorijama Osnovne škole Perušić u vremenu od 08 do 15 sati za područje Perušića – 2 vikend.

Kao i svake godine moli se sve vlasnike traktora sa se odazovu tehničkom pregledu svojih poljoprivrednih vozila i priključaka.