19. srpnja 2024.

Strukovna škola Gospić od sada nudi i periodičnu izobrazbu za KOD 95 – oznaku koja potvrđuje stručnu osposobljenost profesionalnih vozača za prijevoz tereta, odnosno putnika

Zahvaljujući Ličko-senjskoj županiji kao osnivaču Strukovne škole Gospić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na dan 14. ožujka 2024. godine, donijelo je Rješenje kojim se Strukovnoj školi Gospić dodjeljuje status ispitnog centra za osposobljavanje vozača za kategorije C vozila, na koji način je profesionalnim vozačima omogućena obnova KODA 95 i u gradu Gospiću.

Ulaskom u Europsku uniju utvrđena je obveza da svaka članica odredi KOD zajednice (COD 95), kojim se obilježava svaki vozač koji posjeduje Certificateof Professional Competence, čime se dokazuje njegova početna kvalifikacija i periodička izobrazba.  

Dakle, vozači državljani država članica EU i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u pravnim osobama i obrtima sa sjedištem u državi članici EU ili koji za njih rade i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama, moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz periodičnu izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorija C1, C1E, C ili CE ili vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE, iz čega proizlazi da  profesionalni vozači moraju biti stručno osposobljeni.

KOD 95 je oznaka koja potvrđuje stručnu osposobljenost profesionalnih vozača za prijevoz tereta odnosno putnika, a vozači svakih 5 godina moraju prolaziti periodičku izobrazbu.

Strukovnoj školi Gospić, uz postojeće programe obrazovanja odraslih u sektoru Promet i logistika, odobrena je provedba periodične izobrazbe, početnih kvalifikacija i ubrzanih kvalifikacija za osposobljavanje vozača.

Periodična izobrazba traje 35 nastavnih sati, a istoj mogu pristupiti svi vozači koji su položili C kategoriju Izobrazba osigurava dopunu stečenih znanja potrebnih za rad profesionalnih vozača s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, primjene načela defenzivne vožnje, racionalizacije potrošnje goriva i smanjenju onečišćenja okoliša.

Najbolje iz Like