18. srpnja 2024.

Ličko-senjskoj županiji dodijeljena zahvalnica od Unsko-sanskog kantona iz susjedne BiH

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite, danas je u Bihaću održana svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.

Premijer USK i zapovjednik Štaba CZ USK Nijaz Hušić u obraćanju je naglasio značaj sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a Civilna zaštita je planski organiziran dio tog sustava koji obuhvaća i tehničko-materijalno opremanje službi te koordiniranje strateškog, analitičkog, preventivnog i humanitarnog rada. Pripadnik civilne zaštite je i svaki građanin koji se nesebično odazove da pomogne u trenutcima opasnosti za živote građana i materijalnih dobara.

Na svečanoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona dodijeljene su Zahvalnice, a koju je dobila i Ličko-senjska županija za uspješnu suradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u federaciji Bosne i Hercegovine koju je u ime Ličko-senjske županije preuzela zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić.

Također, Zahvalnicu Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona dobio je i Joso Živković, voditelj službe Civilne zaštite Gospić.

Najbolje iz Like