18. srpnja 2024.

Gradski odbor HDZ-a grada Gospića: Tko ugrožava projekt od 70 milijuna eura i preko 250 novih radnih mjesta?

U petak 15. prosinca 2023. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj je djelomično odgođeno donošenje Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića.

Naime, unatoč potpisanom Sporazumu o realizaciji projekta ”Modernizacija zatvorskog sustava kroz izgradnju Kaznionice u Gospiću” od 5. travnja 2023. godine potpisanog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave zastupanom po ministru Ivanu Malenici, Ličko-senjske županije zastupane po županu Ernestu Petryju i Grada Gospića zastupanog po gradonačelniku Karlu Starčeviću, kojim se Grad Gospić obvezao izvršiti izmjenu i dopunu Prostornog plana, ovom odgodom Gradskog vijeća direktno je ugrožena realizacija navedenog projekta.

Potpisanim sporazumom definirana je lokacija izgradnje Kaznionice na k.č.br. 287/1, k.o. Gospić. Projekt je dobio suglasnost Ministarstva financija RH kako bi se mogao financirati sredstvima Razvojne Banke Vijeća Europe (CEB-a) u iznosu od 70%, dok bi preostalih 30% osigurala Republika Hrvatska.

Sukladno navedenom sporazumu, Grad Gospić i Ličko-senjska županija također su se obvezali da će u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskim cestama d.o.o. izgraditi obilaznicu grada Gospića na način da se osigura pristup (ulaz/izlaz) prema budućoj Kaznionici.

Ovakvom odlukom Gradskog vijeća Grada Gospića direktno je ugrožena realizacija i drugog kapitalnog projekta na području grada Gospića, odnosno izgradnja gospićke istočne obilaznice (spoj Budačke i Bilajske ulice) s izgradnjom mosta preko rijeke Like, a koja bi uz rasterećenje prometa kroz središte grada Gospića bila razvojnog karaktera u cilju širenja urbanog dijela grada, a sve u vrijednosti od nekoliko desetaka milijuna eura.
Međutim, unatoč očiglednim prednostima za cijelu zajednicu, ovi projekti nailaze na otpor i nerazumijevanje pojedinih članova Gradskog vijeća.
Ovim putem, kao ozbiljna politička stranka, jasno i nedvosmisleno želimo upoznati javnost da Gradski vijećnici HDZ-a grada Gospića u potpunosti podržavaju izgradnju Kaznionice na periferiji grada Gospića kojom se bi se izmjestio postojeći Zatvor iz središta grada, a ujedno bi se otvorilo dodatnih 250 radnih mjesta.
Raspravom na sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića oko mijenjanja lokacije buduće Kaznionice, koja je određena potpisanim Sporazumom od 5. travnja 2023. godine, direktno je ugrožena investicija izgradnje od preko 70 milijuna eura, otvaranje preko 250 novih radnih mjesta, kao i izgradnja gospićke obilaznice.
Uz sve navedeno, treba napomenuti da je HDZ-u u interesu realizacija svih investicija kojim se otvaraju nova radna mjesta na području grada Gospića.
Tražena izmjena lokacije izgradnje Kaznionice HDZ-u je također prihvatljiva, ali realno teško provediva zbog vremenskih rokova, izrade studija i pripreme potrebne prateće dokumentacije, tim više jer za predmetnu investiciju konkurira nekoliko drugih gradova u Republici Hrvatskoj.
Pitamo se kome nije u interesu realizacija povijesno najveće investicije na području grada Gospića, izmještaj postojećeg Zatvora iz najuže gradske jezgre u kojoj su smješteni zatvorenici i pored kojega svakodnevno prolaze djeca na putu u školu, otvaranje preko 250 radnih mjesta, plasman prehrambenih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih gospodarstava te demografsku revitalizaciju ovog dijela Like zadržavanjem mladih obitelji.

​​​

Poveznica:
Sporazum o realizaciji projekta ”Modernizacija zatvorskog sustava kroz izgradnju Kaznionice u Gospiću” od 5. travnja 2023. godine:

https://mpu.gov.hr/vijesti/ministar-malenica-na-potpisivanju-sporazuma-o-realizaciji-projekta-modernizacija-zatvorskog-sustava-kroz-izgradnju-kaznionice-u-gospicu/26919

Gradski odbor HDZ-a Grada Gospića