12. srpnja 2024.

Gospić dobio sredstva za sanaciju divljeg odlagališta

Gradu Gospiću dodijeljena su sredstva u visini od 83.478,39 EUR za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, tzv. divlja odlagališta.

Grad Gospić prijavio se na Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s ciljem uklanjanja divljih odlagališta otpada na dvije gradske lokacije. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 104.347,99 EUR, od čega 80% sufinancira FZOEU, a ostatak Grad Gospić vlastitim sredstvima.

Dodijeljenim sredstvima, Grad će sanirati dio divljih odlagališta na svome području. Ovim projektom izvest će se radovi na sanaciji “divljih odlagališta”, odnosno uklanjanju otpada odbačenog u okoliš na katastarskim česticama 606/48 i 606/49, k.o. Divoselo te poduzimanje mjera za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama (postavljanje oznaka i ograđivanje saniranih čestica), a u skladu sa Planom uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Na česticama koje su u obuhvatu projekta planirana je izgradnja pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Ovom prilikom pozivam naše sugrađane na veću odgovornost, da na primjeren način odlažu otpad tamo gdje mu je i mjesto te koriste besplatno reciklažno dvorište. Žalosno je što novac kojeg smo mogli puno bolje uložiti moramo ulagati u sanaciju divljih odlagališta zbog nekolicine neodgovornih građana. Štetu koju ovakvim ponašanjem neodgovorni pojedinci čine, čine cijeloj zajednici, a time i sebi samima.“, dodala je zamjenica gradonačelnika Kristina Prša.

Najbolje iz Like / PR