18. srpnja 2024.

Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje: Upis djece u Program predškole

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o sadržaju i trajanju Programa predškole, dječji vrtić “Tratinčica” u Brinju objavio je Javni poziv za upis djece u Program predškole za pedagošku godinu 2023./2024. Poziv se odnosi na roditelje predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim Programom predškolskog odgoja. Program predškole je obvezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u Osnovnu školu, a koja su rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

Zahtjevi za upis primaju se u uredu vrtića od 22. siječnja do 2. veljače 2024. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati ili ih je moguće poslati poštom na adresu: Dječji vrtić “Tratinčica” Brinje, Popa Marka Mesića 2, 53260 Brinje. Obrazac Zahtjeva za upis djece u Program predškole može se osobno preuzeti u vrtiću ili skinuti s internetske stranice: dv-tratincica.hr.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Presliku rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( neovisno o datumu izdavanja)

– Preslike osobnih iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu za oba roditelja/skrbnika/udomitelja

– Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta

– Mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka – za djecu s teškoćama u razvoju.

Najbolje iz Like / Pexels.com