18. srpnja 2024.

Priprema 69 novih javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, uz 301 već objavljen

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dobro je od osobitog interesa RH i najvažniji poljoprivredni resurs. I zbog navedenog jedan od temeljnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je žurno raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stabilnosti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Do sada je 301 jedinica lokalne samouprave objavila i dobila suglasnost za objavu javnog natječaja  za zakup poljoprivrednog zemljišta, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 69 novih javnih natječaja. 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obvezu Ministarstva poljoprivrede da preuzme raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalnih samouprava, ako iste ne raspišu natječaje sukladno rokovima propisanima Zakonom, osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga. Ministarstvo poljoprivrede je nakon preuzimanja raspolaganja od pojedinih jedinica lokalnih samouprava raspisalo 3 natječaja za zakup, a do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 26 JLS-ova. U odnosu na zadnje izvješće objavljeno je 10 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 10 novih Odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje, te je preuzeto raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području 6 jedinica lokalne samouprave.

U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje sa jedinicama lokalnih samouprava – održane su radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite jedinica lokalne samouprave u svezi sa provedbom natječaja, pomaže se u komunikaciji s drugim institucijama, aktivnosti uspostavljanja informacijskog sustava za provedbu natječaja koji će značajno ubrzati postupanja su u posljednjoj fazi te u konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora i uvođenja u posjed novih zakupnika.

Ministarstvo poljoprivrede

Foto: Pexels.com