12. srpnja 2024.

POZIV na okrugli stol i završnu konferenciju projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja

Zagreb, 21. travnja 2023. 

Poštovani, 

Pozivamo Vas na okrugli stol za Grad Zagreb i završnu konferenciju projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja, koja će se održati u četvrtak, 27. travnja 2023. s početkom u 10 sati, Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb. Okrugli stol trajat će od 10 do 10:45 sati, a završna konferencija od 10:45 do 11,30 sati. 

Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja trajao je 30 mjeseci i odvijao se na području cijele Republike Hrvatske (20 županija + Grad Zagreb). Ciljevi projekta bili su poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i javnih znanstvenih institucija, poticati jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i formiranje tematske mreže. Time je projekt pridonio izgradnji kapaciteta javnog i civilnog sektora za kvalitetno prenošenje potreba u društvu i zagovaranje unaprjeđenja javnih politika socioekonomskog razvoja. 

Ukupna vrijednost projekta je 389.415,80 EUR, a sufinanciran je iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske i Europskoga socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. 

Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast, a partneri su Ličko-senjska županija, Hrvatska zajednica županija, Sveučilište u Dubrovniku, Deša – Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih, LAG Srijem, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice i Klaster „KOLO“. 

Lijepo Vas molimo da svoje sudjelovanje potvrdite ispunjavanjem prijavnice do utorka 25. travnja 2023. do 14 sati. Za sve informacije možete nas kontaktirati putem e-maila tamara@gtf.hr ili na broj 091 6604 652. 

Nadajući se Vašem odazivu, srdačno Vas pozdravljamo! 

S poštovanjem, 

Mary Ann Rukavina Cipetić 

Predsjednica GTF-Inicijative za održivi rast 

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost GTF-Inicijative za održivi rast 

Najbolje iz Like / GTF – Inicijativa za održivi rast