19. srpnja 2024.

Podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2024. g. na području općine Udbina

Raspisan je Javni poziv za vlasnike  kuća za odmor radi podnošenja prijave poreza na kuće za odmor za 2024. godinu na području općine Udbina.

Svi vlasnici kuća za odmor s područja općine Udbina pozivaju se da dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, najkasnije do 31. ožujka 2024. godine.

Porez na kuće za odmor na području općine Udbina iznosi 1,00 euro po metru kvadratnom površine kuće za odmor.

Kazne za nepodnošenje prijave s podacima potrebnim za utvrđivanje poreza predviđene su u iznosu od 10,00 do 660,00 eura za fizičke osobe, te 260,00 do 3310,00 eura za pravne osobe.

Najbolje iz Like / Foto: Canva.com