18. srpnja 2024.

Križni put za mlade

Prateći liturgijsko vrijeme, Gospićko-senjska biskupija, organizirala je Biskupijski Križni put za mlade. Nakana Križnog puta je Susret hrvatske katoličke mladeži kojem je Gospićko-senjska biskupija domaćin. Križni put će se održati 9. ožujka 2024. u Gospićkom dekanatu. Mladi će hoditi putem od 16 kilometara, gdje će moliti Križni put kojeg su napisale  sestre karmelićanke iz samostana Presvetog Srca Isusova u Gospiću.