19. srpnja 2024.

Grad Otočac ulaže u odgovorno unapređenje gospodarenja otpadom

Grad Otočac nastavlja s odlučnim koracima prema odgovornom gospodarenju otpadom, a tome je dokaz projekt koji je dobio pozitivnu ocjenu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Projekt investicije za povećanje kapaciteta odlagališta neopasnog otpada, smještenog u Podumu, vrijedan je ukupno 1.317.268,12.

Prema odobrenju Fonda, 90% sredstava, odnosno 1.185.541,30, bit će financirano iz njihovih izvora, dok će preostalih 10% pokriti Grad Otočac. Ova financijska sredstva  bit će usmjerena prema troškovima radova, nabavi rabljenih kompaktora, buldožera i stroja za usitnjavanje otpada.

Cilj ovog projekta je unaprijediti sustav gospodarenja otpadom, smanjiti negativne utjecaje na okoliš te ublažiti onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, kao i efekta stakleničkih plinova. Kroz ove korake, rizici za zdravlje stanovnika bit će značajno smanjeni.

Grad Otočac, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, aktivno je sudjelovao u financiranju izrade projektne dokumentacije, dobivanju potrebnih dozvola i mišljenja te izradi elaborata za sanaciju odlagališta otpada “Podum”.

Također, Grad Otočac sudjeluje u financiranju izgradnje pretovarne stanice i CHO Babina gora, koja će u budućnosti služiti za odvoz miješanog komunalnog otpada iz Otočca. Očekuje se da će ova inicijativa omogućiti trajno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada “Podum” i unaprijediti cjelokupni sustav gospodarenja otpadom u regiji.

Najbolje iz Like