25. veljače 2024.

Udruga ‘Mini Lika’

‘Mini Lika’, udruga je za  očuvanje tradicijske kulture, izrade ručnih radova, suvenira i dizajn. 

Osnovana je 2019. godine, a cilj im je promicati kreativno izražavanje, izradu rukotvorina, suvenira i dizajn.

Ono čime se najviše ponose je izrada detalja i ukrasa na temu tradicijskih obilježja Like te osmišljavanje suvenira kojim se na najbolji način može dočarati Lika te promovirati izvan njenih granica. 

Udruga ima čak dva proizvoda s oznakom Lika Quality: ličkog medvjedića ‘Likotu’ i ovčicu ‘Pramenku’. 

Ovčica ‘Pramenka’ nastala je kao marketinška ideja Udruge uzgajivača ovaca „Lika“ u svrhu promidžbe Europske oznake kvalitete dobivene u listopadu 2018. godine od strane Europske komisije. Predstavljena je na prezentaciji Ličke janjetine u Bruxellesu u ožujku 2019. godine.

Lički medvjedić ‘Likota’ kao zaštićena lička životinja, svojom crno crvenom kapom na glavi predstavlja obilježje Like i njene kulture.

KONTAKT: 

Vukšićka 5

Gospić

Mob: 099/207-0700

e-mail: udruga.mini.lika@gmail.com