21. veljače 2024.

Pokazna dvodnevna vježba civilne zaštite “Željava 2023.g”

U suradnji sa Unsko-sanskim kantonom održat će se zajednička vježba civilne zaštite pod nazivom “Željava 2023.g.” i obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, stoga Vam u privitku dostavljamo pozivnicu za predmetnu pokaznu dvodnevnu vježbu koja će se provesti na području Općine Plitvička jezera, Ličko Petrovo Selo– područje bivšeg aerodroma Željava 07. listopada 2023. s početkom u 10 sati i 08. listopada 2023. na području grada Bihaća- Gradska Otoka, BIH, s početkom u 10 sati.

            Tema vježbe jespašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz potresom ugroženog područja. Aktiviranje i mobilizacija operativnih snaga civilne zaštite s područja Općine Plitvička jezera, Udbina i Donji Lapac te Ličko-senjske županije putem Službe civilne zaštite Gospić (Županijski centar 112) na temelju traženja čelnih osoba ugroženih jedinica lokalne samouprave. Usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Ličko-senjske županije uz potporu Ravnateljstva civilne zaštite kao odgovora na potres katastrofalnog razmjera te pružanje prekogranične pomoći.

            Cilj pokazne vježbe (radnih točaka) je provjera spremnosti i osposobljenosti pripadnika operativnih snaga civilne zaštite za izvršenje zadaća iz domene njihovih nadležnosti i specijalnosti u potresu.

            Dodatni ciljevi usmjereni su prema međusobnoj suradnji svih sudionika zaštite sustava civilne zaštite te analizi trenutne razine spremnosti, osposobljenosti i opremljenosti poradi operacionalizacije standardnih operativnih postupaka, daljnjeg razvoja planskih i provedbenih dokumenata i  programa osposobljavanja po specijalnostima odnosno izrade prioritetnih planova opremanja operativnih snaga civilne zaštite na svim razinama te razmjena iskustava.

            Simulacijski dio vježbe počet će 07. listopada 2023. dojavama građana i potvrdom Seizmološke službe. U 09,00 sati seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jak potres s epicentrom u planini Lička Plješivica. Magnituda potresa iznosila je 6,2  prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice. ŽC 112 Gospić zaprimio je  niz dojava mještana s područja Općine Plitvička jezera, Udbina i Donji Lapac te dio poziva iz BIH- Unsko sanskog kantona o jačini potresa i  trenutno nastalim materijalnim štetama. ŽC 112 izvještava načelnike Stožera civilne zaštite Općina i općinske načelnike. Isti traže sazivanje izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite jedinica. Načelnici nemaju podatke s terena o točnom broju ugroženih ljudi, domaćih životinja, niti podatke o broju stradalih. Izvidom na terenu povjerenika civilne zaštite sagledani su razmjeri štete na područjima pogođenih općina te se traži pomoć Ličko-senjske županije u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima. Župan Ličko-senjske županije saziva sjednicu Stožera CZ, razmatra stanje uzrokovano potresom na području zahvaćenih Općina.  Zbog nedostatka MTS-a i ljudstva sa potrebnim vještinama u pružanju pomoći ugroženima, župan Ličko-senjske županije traži pomoć Ravnateljstva civilne zaštite. 

            08. listopada 2023. dio simulacijske vježbe odnosi se na spašavanje ljudi i imovine na poplavom ugroženom području- BiH, Grad Bihać, Gradska Otoka.

LSŽ / STOŽER CIVILNE ZAŠTITE