18. svibnja 2024.

Očitovanje načelnika Općine Brinje Zlatka Fumića vezano za premještanje ambulante u Brinju

Nakon ukidanja Hitne pomoći u Općini Brinje konstantno se vršio pritisak od strane građana Općine Brinje kako na samu lokalnu samoupravu tako i na mene kao Općinskog načelnika. Kao Načelnik, ali i građanin Općine Brinje uvijek sam lobirao i intenzivno zagovarao povratak Hitne pomoći na područje naše općine. U periodu kada se Hitna pomoć ukinula u Brinju, hitne slučajeve je pokrivao tim Hitne pomoći koja se nalazila u pripravnosti na autocesti što se u određenim slučajevima nije pokazalo kao učinkovito rješenje.

Odlukom o donošenju Mreže Hitne medicine i sanitetskog prijevoza iz listopada 2023. godine Općina Brinje uvrštena je u Mrežu hitne medicinske pomoći što meni osobno kao građaninu, ali i većini građana Općine Brinje puno znači.

Ovih dana svjedoci smo pisanja pojedinaca na društvenim mrežama vezano za premještanje ambulante u Brinju. Kadrovski normativ za sve timove hitne medicine i sanitetskog prijevoza određen je Pravilnikom kojim se uređuju standardi i normativi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza na svim razinama zdravstvene zaštite. Uvrštavanjem Općine Brinje u navedenu Mrežu obvezali smo se pronaći i osigurati prostorne uvjete za smještaj Hitne pomoći. Jedna od potencijalnih mogućnosti koju je Općina ponudila je preseljenje doktorice obiteljske medicine dr. Ksenije na prvi kat u prostorije laboratorija za vađenje krvi dok bi tim Hitne pomoći smjestio u prostorije gdje se trenutno nalazi ambulanta obiteljske medicine dr. Ksenije. Laboratorij za vađenje krvi preselio bi se u prostorije u prizemlju, točnije u sadašnje prostorije matičnog ureda, dok bi se matični ured preselio u prostorije Društveno kulturnog centra Općine Brinje na adresi Frankopanska 33, Brinje.

Predloženo rješenje je izneseno predstavnicima Doma zdravlja te se još uvijek razgovara kako bi se našlo najbolje rješenje koje bi bilo na zadovoljstvo svih medicinskih radnika i građana Općine Brinje.

Izvor: Facebook stranica Općine Brinje