16. travnja 2024.

Obavijest o prekidu opskrbe električnom energijom 

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Stolac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

danau vremenu
 18. i 19.03.2024.          08:00 do 15:00 sati

Prekid u opskrbi je predviđen:

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Klada, Lukovo, Starigrad i Velike Brisnice.

Prekid u opskrbi je predviđen:

danau vremenu
 21.03.2024.       10:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Sveti Juraj, Biljevine i Volarice.

Prekid u opskrbi je predviđen:

danau vremenu
 22.03.2024.       10:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Kurjak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

danau vremenu
 18. i 19.03.2024.            08:00 do 14:00 sati 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Rebić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

danau vremenu
 18.03.2024.        09:00 do 14:00 sati 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Plitvičkih Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Sertić Poljana i dio  Plitvica Selo, kbr. 86, 89 i 91.

Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana                                          u vremenu

18.03.2024.                              08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.