22. lipnja 2024.

Novim ulaganjima omogućeni dodatni upisi djece u Dječji vrtić Pahuljica

Na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Pahuljica objavljena je lista djeca koja nisu ostvarila pravo upisa u Dječji vrtić Pahuljica. Tim povodom treba istaknuti da je ove godine u  dječji vrtić pristiglo 120 novih prijava za upis djece. Iako se posljednjih godina suočavamo s nedostatkom vrtićkih kapaciteta, kao i gotovo svi gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, ove je godine dodatna otežavajuća okolnost za upis djece donošenje novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u kojemu je člankom 20. propisano da prednost pri upisu u dječji vrtić kojemu je osnivač JLS za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine napune četiri godine života. Takva zakonska odredba omogućila je direktan upis, bez drugih kriterija za bodovanje djeci u dobi od četiri godine, ali je neminovno smanjila mogućnost upisa djece jasličke dobi i to zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. 

Upravo zbog nedostatka smještajnih kapaciteta Grad Gospić izradio je projektnu dokumentaciju i prijavio se na natječaj koji se financira iz NPOO-a 2021. – 2026. te u ožujku 2023. godine  potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava  za dogradnju Dječjeg vrtića Pahuljica u Gospiću.

Novo krilo dječjeg vrtića gradit će se u Žabici kod postojećeg vrtića i obuhvaćati 5 odgojnih skupina, odnosno 3 vrtićke i 2 jasličke skupine sa svim pripadajućim prostorijama i otvorenim prostorom sukladno pedagoškim standardima, a radovi na Dječjem vrtiću Pahuljica trebali bi biti gotovi do 2026. godine. 

Kako bismo premostili krizno razdoblje do završetka radova na novom vrtiću ulaganjem velikih napora; proširenjem kapaciteta, uređenjem i opremanjem novih vrtićkih prostorija te zapošljavanjem dodatnih odgojitelja, suradnjom Grada Gospića i Dječjeg vrtića Pahuljica uspjeli smo omogućiti upis za još 45 djece za što je Grad Gospić osigurao značajna sredstava iz gradskog proračuna te je u narednoj pedagoškoj godini bez mogućnosti upisa ostalo samo 14-ero djece, sukladno kriterijima propisanim Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pahuljica. 

„Uložili smo velike napore kako bismo stvorili uvjete za upis djece i kako bi što manji broj naših sugrađana ostao bez usluge smještaja djece u dječji vrtić. U prvoj varijanti 59 djece u Gospiću i Ličkom Osiku bilo je na popisu neupisanih, što smo smatrali velikim brojem za naš grad, te smo intenzivno pronalazili načine kojima bismo osigurali djeci  mjesto u vrtićkim skupinama.  Vlastitim sredstvima uredit ćemo dodatne prostorije za djecu u Ličkom Osiku, osigurati dodatna zaposlenja odgojitelja i pomoćnih odgojitelja. Osim uređenja novih skupina i dodatnih zaposlenja,  s početkom pedagoške godine Grad Gospić će kroz projekt Sretni mališani igračkama opremiti sve odgojne skupine za što je uloženo 12 500, 00 eura, a što sa ukupnim ulaganjima za pedagošku 2023./2024. godinu iznosi oko 50.000, 00 eura novih ulaganja u Dječji vrtić Pahuljica. Zahvaljujem zaista svima na suradnji, posebno odgojiteljicama, a moram istaknuti kako se kraju privode i kolektivni pregovori i kako će s novom pedagoškom godinom na snagu stupiti i novi Kolektivni ugovor za zaposlenike Dječjeg vrtića Pahuljica koji će imati znatno bolje uvjete od dosadašnjih„- istaknula je zamjenica gradonačelnika Kristina Prša. 

Također, za svu neupisanu djecu Grad Gospić sufinancirat će čuvanje djece u svim registriranim obrtima za čuvanje djece kako smo to činili i prethodne godine.

Grad Gospić