22. lipnja 2024.

Mediteran u Lici: Da li će vinogradi postati nova lička atrakcija

 Zbog utjecaja klimatskih promjena na čitavo stanovništvo, a tako i na vinogradarstvo i vinarstvo, potrebno je, uz druge oblike prilagodbe, promišljati o širenju vinogradarskih zona u nove regije, pri čemu se razmatra mogućnost uzgoja u dijelovima gorske Hrvatske, posebice rubnim područjima Like i Gorskog kotara.

Jedan je to od zaključaka projekta “CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama”, koji je u protekle tri godine provodio osječki Ekonomski fakultet u suradnji s partnerima – Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu (HAPIH), zagrebačkim Agronomskim fakultetom i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom.

No, malo tko zna da vinogradarstvo nije Lici toliko strano, kao što bi mnogi rekli. Makar je to specifičnost nekarakteristična za ličko područje Kosinjske doline nekada su bile „slavni kosinjski vinogradi“, a s obzirom na upitnu budućnost Kosinjske doline zbog planiranih zahvata, sjećanje na bogatu kosinjsku baštinu i više  je nego dobrodošlo.

Iako danas gotovo da i nema ostataka vinograda u Kosinju, osim na imanju Milana Delača – Trapana u Donjem Kosinju gdje se aktivno brine o autohtonim kosinjskim sortama, nadamo se da će se i ovaj oblik gospodarstva lagano početi razvijati i u drugim dijelovima Like.

Stoga ništa drugo ne preostaje nego da se autohtone kosinjske sorte Pršljivka   (stara 130 godina, neki procjenjuju čak i 200) i Vingor crni otmu zaboravu i sačuvaju kao zalog za očigledno svijetlu budućnost.

Najbolje iz Like/ Foto: Pexels