21. travnja 2024.

Matina staza u PP Grabovača duljine 10,5 km novi je hit izletnika

PERUŠIĆ Na području Značajnog krajobraza „Risovac-Grabovača“ trasirana je i očišćena još jedna staza! Za sve one kojima 30 kilometara Staze pet vrhova predstavlja preveliki izazov, u ponudi je nova staza pod nazivom „Matina staza“. Markirana staza duga 10,5 kilometara odlična je za upoznavanje ovog dijela Pećinskog parka Grabovača, jer povezuje vrhove Debela glavica (775 mnv.), Kašika (835 mnv.) i Risovac (860 mnv.), a počinje i završava u Selu Sveti Marko.

S pojedinih dijelova staze pruža se panoramski pogled na Perušićko polje, grad Gospić i rijeku Liku. Autor staze je veliki entuzijast Mato Ćutić, umirovljenik i planinar iz Sela Sveti Marko.

Najbolje iz Like