21. travnja 2024.

Ljepota smiraja bure, buđenje proljeća i vegetacijskog početka

Karlobažani znaju reći da se bura u ovom dijelu primorja rađa u Senju, a umire u Karlobagu. Pri tome je hrbat Velebita prema moru na Baškim Oštarijama oduvijek  bio granica ili sudar dvaju klimatskih barijera. Tada je lički dio učestalo  bio pomalo „namrgođen“, dok je vizura primorske strane uvijek bila u ozračju bure i sunca.

Ne treba se stoga čuditi što se u Karlobagu sve češće zatiču zaljubljenici mora, bure, juga… Dolaze odsvakud i čulima upijaju mirise, zvukove i vizure ovog djelića zemaljskog raja. Ovih dana gušte je dodatno povećalo prvo bujanje vegetacije, s mnoštvom mirisa i boja. Sve ovo događa kada se bura pomalo gasi. Reklo bi se-„fermiva“.