15. lipnja 2024.

Kome i kako će ići izdašne potpore u 2023. – 2027.

Potpore bi svakom poljoprivredniku trebale biti poticaj da im OPG bude inovativan, održiv, da se u svom razvoju povežu, ako je ikako moguće, sa znanstvenim institucijama, te tako stvore nove proizvode i nove načine upravljanja OPG-om. OPG treba služiti razvoju lokalne zajednice, pomoći svome selu ili gradu. Upravo nam to ali i više od toga propisuje i Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike RH od 2023-2027.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (SP ZPP) doprinijet će ubrzanju procesa strukturne transformacije hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora u modernu djelatnost koja proizvodi visokokvalitetnu hranu po konkurentnim cijenama, koja, uz održivo upravljanje prirodnim resursima, stvara nova radna mjesta te doprinosi poboljšanju kvalitete života i rada u ruralnim područjima. U tome će veliku ulogu imati modernizacijadigitalizacija i inovativna rješenja, kako u proizvodnji, tako i u svim segmentima života”.

Upravo u tom kontekstu bi mladi poljoprivrednici trebali biti pokretači tih novih procesa. A tko drugi nego mladi. Važna riječ je i bioraznolikost, koja je u Hrvatskoj još dobro očuvana /a pogotovo u Lici/.  To je riječ koja će svakome tko podnosi zahtjev za potpore donijeti dodatne bodove.

“SP ZPP predstavlja nacionalni dokument kojim se osigurava potpora iz europskih poljoprivrednih fondova, a koji je usklađen sa Strategijom poljoprivrede do 2030. godine, odnosno Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Provedbom SP ZPP osigurati će se doprinos ciljevima Europskog zelenog plana uključujući Strategiju za bioraznolikost te strategiju Od polja do stola.” /SP ZPP RH. str.31./  Izdvajaju se nekoliko riječi: modernizacija, digitalizacija, inovativna rješenja, proizvodnja. Tu svakako dodajmo i održivost kako bi se moglo preživjeti teška vremena.

Ovo su bitne smjernice koje će svakom OPG koji hoće podnijeti zahtjev u 2023 godini donijeti dodatne ili vrlo bitne bodove za dobijanje potpora za razvoj OPG-a. Podaci govore kako je od 2015. do 2022.godine porastao broj mladih OPG-a od 9.8% na 14.4%, a sam taj podatak govori o uspješnosti ovih Mjera. Naš portal će pratiti što će se događati u 2023 i o tome pisati.


Najbolje iz Like/Ur/