15. lipnja 2024.

II. dio OSNOVNI POJMOVI, što je to Etika, što moral, a što menadžment

Zbog aktualnosti teme “moralno-etički vidici menadžmenta” odnosno zbog sve više i više nemoralnog i ne-etičkog menadžmenta, naš portal je odlučio nastaviti sa objavljivanjem ovoga znanstvenog članka nadajući se da će time dati pozitivne smjernice kako se može raditi ali i upravljati etično ali i moralno.


Etika ( grč.-ethos- običaj, navada, značaj, ćud, narav ). Etika je znanost o moralu, ima zadatak da nas upozna ne samo s tim što je moral, koje su njegove osnovne komponente, nego da zauzme kritičko stajalište prema postojećoj moralnoj praksi. Zadatak etike nije samo u tome da ukaže na različita gledanja ljudi, nego da izvrši vrijednosnu procjenu i da ukaže na prave i istinske vrijednosti. Kritičko-filozofska etika treba pokazati ne toliko kakve moralne sudove ljudi donose nego i kakve trebaju donositi o određenim postupcima. Pridjev etičan odnosi se na etiku, u običnom govoru koji je čestit, moralan, koji razlikuje dobro od zla.[1]

        Moral ( lat. mos, moris – običaj ). Skup pravila određenog društva i određene klase o sadržaju i načinu međusobnog odnosa ljudi i ljudskih zajednica. Moralan je onaj koji slijedi pravila morala, čestit, pošten, etičan, discipliniran, predan dužnostima. [2]

       Savjest je osjećaj moralne odgovornosti pojedinca izrastao iz njegove sposobnosti da svoja djela ocjenjuje kao dobra ili loša. Pridjev savjestan odnosi se na one pojedince koji rade po savjesti, koji su temeljiti i pošteni.[3]

      Menadžment  ( lat. manus – ruka; manage – rukovođenje) i engl. (manager – upravitelj, poslovođa, direktor) prvi je upotrijebio  Fredericki W. Taylor, utemeljitelj menadžmenta kao znanstvene discipline u drugoj polovici 19. stoljeća. To je proces u kojem odgovorni pojedinci (menadžeri) – radeći samostalno i u skupinama – putem efektivne i efikasne uporabe ograničenih resursa ostvaruju ciljeve. Menadžment je sistematičan način usmjeravanja pojedinaca, grupa poslova i operacija s ciljem ostvarivanja imenovanih organizacijskih ciljeva sa sredstvima koje organizaciji stoje na raspolaganju. 

      Poslovna etika je primjena etičkih principa u poslovnim odnosima i aktivnostima s tim da mnoga poduzeća imaju u pisanom obliku formalne etičke kodove. Poslovna etika je dakle način koncipiranja, sklapanja, komuniciranja i izvođenja poslova u istovremenom skladu s duhovnim, sociološkim, biološkim i prirodnim zakonitostima čovjeka i okruženja ili, jednostavnije, poslovnu etiku možemo objasniti kao prirodno vođenje poslova odnosno poslovanje u skladu s prirodom. 

Nastavak slijedi sljedeći tjedan.

Najbolje iz Like/S.G i Đ.B/