21. veljače 2024.

Gradu Otočcu 291.000,00 eura za novo ruho Tržnice Otočac

Grad Otočac nalazi se u društvu gradova i općina Ličko – senjske županije koji su
kroz Program gospodarske i društvene revitalizacije Like potraživali sredstva za projekte i za
koja su im odobrena određena financijska sredstva. Kako je cilj Programa gospodarske i
društvene revitalizacije Like poticanje gospodarske i društvene revitalizacije Like kroz ulaganja
u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i
poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja
atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja, projekt
Grada Otočca „Tržnica Otočac – rekonstrukcija“ prepoznat je kao takav i za isti je odobreno
291.000,00 eura.

Tržnica Otočac smještena je u samom centru grada te se sastoji od otvorenog dijela
za prodaju te nadstrešnice, sanitarnih čvorova i trga. Isto je potrebno urediti s obzirom da je
dotrajalo i nezadovoljavajuće. Realizacijom ovog Projekta, već dotrajala tržnica dobit će novo
ruho, a sami cilj je potaknuti i pozitivno doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta te
razvoju društvene infrastrukture i usluga koje se vežu za navedenu infrastrukturu na području
Grada Otočca. Projektom se također želi potaknuti razvoj kapaciteta za podršku
lokalnim/ruralnim proizvođačima hrane, pića i autohtonih proizvoda te omogućiti stvaranje
preduvjeta za očuvanje istih.


„Tržnica Otočac – rekonstrukcija“, jedan je u nizu od projekata koje provodi Grad Otočac
i koji utječe na postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanje atraktivnosti prostora,
poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.

IZVOR: Grad Otočac