15. lipnja 2024.

Ekološka udruga Zrmanja

Kiša i snijeg sa Velebita završe jedan dio svog putovanja u Zrmamji. Lišće i zemlja sa Velebita završe u Zrmanji. Ljudi iz Like prolaze pored rijeke Zrmanje. 

Znajući sve to, odlučili smo napraviti kratki intervju sa osobom koji vodi udrugu Eko Zrmanja, ali i koji uistinu voli rijeku Zrmanju, a to je Ivan Matić. 


– Gospodin Ivan Matić, iz Kruševa kod Obrovca je predsjednik Udruge te smo ga zamolili da nam predstavi rad Udruge.

– Gosp. Matiću, recite nam nekoliko riječi o Eko Zrmanji:

Ekološka udruga Zrmanja osnovana je 2011. sa ciljem očuvanja zdravog i održivog životnog prostora koji se kao što i samo ime govori prvenstveno odnosi na područje oko rijeke Zrmanje kao krunskog dragulja našega kraja. Svrha udruge je prvenstveno pratiti sve intervencije i događanja u okolišu kako bi stanovništvo imalo pravovremene informacije o svemu što se događa u životnom prostoru te u skladu sa tim imalo mogućnost reakcije i izražavanja svog mišljenja putem zakonski dostupnih opcija bilo da se radi o organiziranju okruglih stolova, pisanja prigovora ili organiziranja prosvjeda. Naš cilj je da stanovništvo dobije objektivne podatke na temelju kojih može kreirati svoj stav po pitanju pojedinih zahvata u prostoru, pa kakav god taj stav  bio važno je da bude stvoren na istinitim i relevantnim informacijama. Svjesni da stanovništvo rijetko i gotovo nikada konzumira svoja demokratska prava i oslanja se prvenstveno na mišljenja lokalnih političkih elita  mi smo se pojavili kao svojevrstan inicijator i mentor kako i na koji način u skladu sa zakonom osigurati pravo na informaciju i kako biti aktivan član u zajednici kroz obično postavljanje pitanja i traženje odgovora na pravim adresama. 

U svojim nastupima prema javnim tijelima do sada smo koristili gotovo sve zakonske instrumente počevši od pisanja priopćenja, organiziranja okruglih stolova i prosvjeda, pa do pravnih postupaka u kojima smo kao udruga također imali uspjeha.

Prije svega važno je naglasiti da se kroz svoje aktivnosti nudimo kao platforma svim dionicima društva kojima naša infrastruktura omogućava realizaciju određenih ciljeva u skladu sa našim statutom, pa su tako i naši projekti rezultat uključivanja većeg broja različitih skupina i organizacija. 

Od našeg postojanja konstantno imamo kampanje po pitanju određenih zahvata u prostoru koje smatramo štetnima i pokušavamo našom argumentacijom spriječiti ili sanirati. Pod tim prvenstveno mislim cementaru u Kruševu, male hidroelektrane na Zrmanji, bazene lužine, mazut koji se već godinama pojavljuje u Zrmanji kao posljedica loše sanacije bivšeg postrojenja tvornice Glinice, razni kamenolomi i slično. Po svim tim pitanjima postigli smo manje ili više rezultate, na neke stvari smo pravovremeno reagirali i spriječili ih, dok smo druge  „izvukli ispod tepiha“ i stavili ih na dnevni red odgovornih. Upravo ovo volim nazvati našim glavnim projektima.

–  Kojim projektima se vi bavite?

Paralelno sa ovim projektima bavimo se i europskim projektima koje koristimo u kapacitiranje članova organizacije, edukaciju, umrežavanje i povezivanje sa sličnima ili istima kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu, pa se tako možemo pohvaliti partnerstvom sa nekim od najjačih organizacija za zaštitu okoliša na svijetu poput TNC-a i WWF-a, a u pojedinim projektima ostvarili smo i suradnju sa Greenpeaceom.  Naš da tako kažem strateški partner na gotovo svim projektima je Eko Zadar, jedna od najkompetentnijih udruga po pitanju EU projekata. Pa smo tako od 2014. konstantno u nekom zajedničkom projektu zaštite okoliša, promocije volonterstva, javnog zagovaranja i slično. Izvori su najčešće ESF, ali koristili smo i druge izvore financiranja.

– Idete li često preko Velebita u Gračac i Liku?

Osim Eko Zadra uspješno partnerstvo smo ostvarili i sa Udrugom Prospero iz Gračaca, pa nas tako put često vodi i u Liku koju čiji prostor sa razlogom smatramo zonom našega interesa pošto sve što se događa u Lici itekako zbog podzemnih voda ima implikacije na rijeku Zrmanju i Krupu.

– Kakva je Vaša suradnja sa lokalnim vlastima, a kakva sa lokalnim OPGima, ima li tu svijetlih odnosno tamnih slučajeva?

Našu udrugu doživljavamo kao partnera svakoj dobronamjernoj vlasti, no nažalost lokalna vlast nas ne doživljava baš tako iako na regionalnoj razini imamo pristojnu komunikaciju i rekao bih izvrsnu sa  javnim ustanovama  poput Natura Jadere i Agencije za ruralni razvoj zadarske županije.

Prva navedena važan nam je partner po pitanju zaštite okoliša, naročito zbog zaštićenog krajobraza kanjona Zrmanje kojim upravlja Natura Jadera. Sam kanjon smatramo izuzetnim turističkim potencijalom te nam je kao zainteresiranoj strani izuzetno važna suradnja u svim procesima koje će definirati aktivnosti u i na kanjonu, a naša vizija je dugoročno i održivo upravljanje na dobrobit stanovništva i samog krajobraza, odnosno flore i faune koja taj prostor i obilježava.

AGRRA nam je partner  po pitanjima održivog razvoja ruralnog kraja gdje su nam krajnji korisnici često OPG-ovi čiji razvoj smatramo jednim od ključnih segmenata održivog razvoja lokalne zajednice, pa se u tim slučajevima često pojavljujemo kao podrška na terenu Agenciji po pitanju informiranja, organiziranja sajmova ili bilo čega za što imamo infrastrukturu i kompetenciju.

Kroz angažman u udruzi napravili smo i radimo  velike pomake u pojedinim segmentima naše zajednice, ne smatramo to nikakvim plemenitim ciljem za koji bi trebali dobiti zahvale već sasvim prirodnom  sebičnom skrbi za vlastito dvorište  i kvalitetu življenja. 


Najbolje iz Like